Välkommen till
Demensnätverket

Demensförbundets nätverk för dig som är under 65 år och make/maka/sambo till en person med en demenssjukdom.

Kommande nätverksträffar

Stockholm 28 januari 2016 nätverksträff

Stockholm 12 mars 2016 Anhörigdag

Alvesta 19 mars nätverksträff


 

  

 

Kontakta oss

Demensnätverket
Telefon: 0392 - 363 14
Mobil: 073 - 965 03 55
E-post: info@demensnatverket.se